תפריט

נתוני בית הספר:

 • ביה"ס  "תל-חי"  בית-ספר באופק חדש
 • סמל מוסד:  310789  
 • מגזר: יהודי 
 • אוכלוסיית ביה"ס: ברמה סוציו אקונומית טובה.
 • מספר התלמידים: 502 תלמידים

המסגרת הפורמאלית מהווה חלק אינטגראלי של המערכת הקהילתית הרב תחומית.

קדימויות בית הספר נקבעו בהלימה לחזון, למיצ"ב וליעדי המחוז:

1. קידום הישגים לימודיים  בתחום השפה, מדעים, מתמטיקה ואנגלית.

2. הוראה מערכתית בסביבה מקוונת.

3. טיפוח אקלים מיטבי ותומך.

עיקרי התפיסה החינוכית של ביה"ס:

 •  ביה"ס "תל-חי" מגדיר את עצמו כמרכז חינוכי-לימודי-חברתי המאפשר לכל באי בית  הספר להביא לידי מימוש עצמי את היכולות קוגניטיביות והחברתיות.
 •  צוות ביה"ס מאמין כי למידה משמעותית יכולה להתרחש רק במקום שבו קיים אקלים  מיטבי ותחושת מוגנות לכל פרט.
 •  צוות ביה"ס משפר בהתמדה את איכות ההוראה כדי לאפשר לכל תלמיד להגיע להישגים  הנדרשים, תוך שימוש בכלי הערכה איכותיים, התאמת דרכי הוראה חלופיות ושימוש  באסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה.
 •  צוות בית הספר מטפח אדם בעל מודעות ואכפתיות לביה"ס, לקהילה ולחברה על כל גווניה.
 •  בביה"ס מערך מובנה של תמיכות לימודיות וטיפוליות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 •  ביה"ס מפעיל מגוון תוכניות ופעילויות לתרומה בקהילה ומדגיש את תחושת השייכות לארץ ישראל ולמורשת העם היהודי.

בברכה, גיא הולצמן

מנהל בית-הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת