תמונות אחרונות

26

בעלי תפקידים

  1. בעלי תפקידים
גיא הולצמן מנהל
מירב מטס סגנית המנהל
גלית קריטי יועצת חינוכית
דליה הללי מנהלת מערכת קהילתית הרב – תחומית
שלי גרינברגר רכזת שפה א'-ג' וגנים
רעות כהן רכזת שפה ד'-ו' וספרייה
ג'ואל טרנר רכזת מתמטיקה (ואחראית מתנדבים)
סוזן נעמי רכזת אנגלית
הילה מאירוביץ רכזת חינוך לחברה בחיים
מיטל אלנקווה רכזת השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות
ליאת לוי רכזת תקשוב ועב"טית
שירן לוי רכזת מורשת מוזיאון ומידעון
הלרמן נטע רכזת טיולים וסל תרבות
ויקי להיס רכזת משמעת ותקנון
לימור רוזן רכזת מדיה חברתית ומורים חדשים
הדרה טל רכזת זה"ב
אילנה שמיס מקהלת ביה"ס
אילנה טובים להקת ביה"ס

 

מחנכות

רוזן לימור

לייבה ספיר

ציוני שקד

א'1

א'2

א'3

מאירוביץ הילה

עשור מיטל

הלרמן נטע

ד'1

ד'2

ד'3

       
גרינברגר שלי

ליבמן דניאל

קליינמן –כהן ליאת

ב'1

ב'2

ב'3

ויאנה שרון

כהן רעות

מטס מירב

ה'1

ה'2

ה'3

       
אברהמי רויטל

סטר יוספה

לוי שירן

ג'1

ג'2

ג'3

טרנר ג'ואל

סוזן נעמי

להיס ויקי

ו'1

ו'2

ו'3


מורים מקצועיים

אופיר רונית                                                   הכלה

אלנקווה מיטל                                               הכלה/שילוב

אס אלינה                                                      מתמטיקה

אשכנזי ענבל                                                  חינוך גופני

בן ג'ויה נטלי                                                  שפה

הובר נוי                                                         מדעים

טובים אילנה                                                  דרמה

טל הדרה                                                       זה"ב

טנכילביץ סמדר                                            מדעים

כהן מיכל                                                       הכלה

כהן גלעד                                                      אומנות

ליכטמן מיקה                                                אנגלית

מגיאל אסנת                                                  שפה

מלחם מונה                                                   ערבית

סבירסקי פולינה                                            חינוך גופני א-ב

סטר יוספה                                                   הכלה

סוזן נעמי                                                      אנגלית

זוהר שיינברג                                                אנגלית

שמיס אילנה                                                  מוסיקה

 

מורות בשבתון

דגני נורית

פובולוטסקי ענבל

 

צוות מנהלה

טל אוחנה                              מזכירה ראשית

עינב טברו                             מזכירה

יצחק ג'רייס                           איש אחזקה

עביר                                    עובדת משק

לאה                                     עובדת משק

אמירה                                  עובדת משק