תמונות אחרונות

9

חזון בית ספרי

ביה"ס  "תל-חי" מגדיר את עצמו כמרכז חינוכי-לימודי-חברתי-ערכי , המאפשר לכל באי בית הספר להביא לידי מימוש עצמי את היכולות

הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות.בית הספר שואף לטפח בוגר עצמאי בעל השקפת עולם ערכית,המכיר את שורשיו ואת זהותו .

תלמיד בעל תחושת גאווה ושייכות לארץ ישראל ולמורשת העם היהודי.

אנו מטפחים אדם בעל מודעות ואכפתיות לבית הספר,לקהילה ולחברה על כל גווניה.

שאיפתנו להעשיר את התלמידים בידע בתחומי דעת שונים ובידע עולם ולפתח אקלים של מוגנות לחיים

בחברה מודרנית ורב תרבותית.