תפריט

לוח צלצולים – תשע"ט

שעה ראשונה 8:00-8:50
שעה שנייה 8:50-9:40
הפסקה בחצר לד'- ו'
 (הפסקת אוכל לא' – ג')
9:40-9:55
הפסקה בחצר לא'- ג' 
(הפסקת אוכל לד' – ו')
9:55-10:10
שעה שלישית 10:10-10:55
שעה רביעית 10:55-11:40
הפסקה שנייה לא'- ג' 11:40-11:50
הפסקה שנייה לד'- ו'  11:50-12:00
שעה חמישית 12:00-12:45
שעה שישית 12:45-13:30
הפסקה 13:30-13:40
שעה שביעית 13:40-14:25
הפסקה 14:25-14:30
שעה שמינית 14:30-15:15

שימו לב!!

בימי שישי – כיתות המסיימות בתום השעה הרביעית

יוצאות מהכיתות ע"פ הסדר הבא:

כיתות א'-ב' מסיימות בשעה 11:40

כיתות ג'-ד' מסיימות בשעה 11:45

כיתות ה'-ו' מסיימות בשעה 11:50

הגדרות כלליות כניסה למערכת