תמונות אחרונות

2

לוח זמני צלצולים

לוח צלצולים – תשע"ז

שעה ראשונה 8:00-8:50
שעה שנייה 8:50-9:40
הפסקה בחצר לד'- ו'
 (הפסקת אוכל לא' – ג')
9:40-9:55
הפסקה בחצר לא'- ג' 
(הפסקת אוכל לד' – ו')
9:55-10:10
שעה שלישית 10:10-10:55
שעה רביעית 10:55-11:40
הפסקה שנייה לא'- ג' 11:40-11:50
הפסקה שנייה לד'- ו'  11:50-12:00
שעה חמישית 12:00-12:45
שעה שישית 12:45-13:30
הפסקה 13:30-13:40
שעה שביעית 13:40-14:25
הפסקה 14:25-14:30
שעה שמינית 14:30-15:15

שימו לב!!!
בימי שישי כתות המסיימות בשעה הרביעית – מסיימות בשעה 11:50