תפריט

מנהל ביה"ס: מר הולצמן גיא

כתובת: רח' הגליל 107

טלפון: 04-8233580    פקס: 04-8225770

סמל בית הספר: 310789   דואר אלקטרוני:  [email protected]com

הגדרות כלליות כניסה למערכת