כתה ב'

חשבון חוברת קיץ הכנה לקראת כיתה ב' 1. הכרה ומבנה חלק א 2. הכרה ומבנה חלק ב 3. חיבור וחיסור עד 20 4. המספרים עד 100 5. חיבור וחיסור עד עשרים חלק א 6. חיבור וחיסור עד עשרים 7. בעיות חיבוריות 1 8. בעיות חיבוריות 9. כפל עד 20 10.עבודה מסכמת סוף א