כתה ד'

חשבון חוברת קיץ הכנה לקראת כיתה ד העשרה 1 העשרה 2 העשרה 3 מבדק מסכם לפרק חילוק עם שארית מבדק מסכם לפרק חקר נתונים מבדק סוף שנה כיתה ג