חשבון חוברת קיץ הכנה לקראת כיתה ו

ממוצע

מספרים עשרוניים

שברים פשוטים1

שלמים

תובנה

הגדרות כלליות כניסה למערכת