תמונות אחרונות

24

חטיבת ביניים

הורים ותלמידים יקרים,
לרשותכם תאריכים של הימים הפתוחים לחט"ב