תמונות אחרונות

51

ידיעון לחודש פברואר 2018

הורים, מורים ותלמידים יקרים, לפניכם מידעון חודש פברואר!
"משנכנס אדר מרבין בשמחה", אמרת חז"ל המרחיבה והמתארת את גבולות השמחה שבה מאופיין חג פורים וכל חודש אדר!
בחודש זה התקיימו פעילויות לימודיות וחברתיות אשר עסקו בפורים וכללו את י"א באדר.