תפריט

בימים אלו נפוץ ביערות "תהלוכן האורן" תולעת שיש בה סיכונים וצריכים להיזהר ממנה.

מצורף לכם דף מידע שנותן מספר נתונים ומידע על "טוואי התהלוכה" (תהלוכן האורן).

הגדרות כלליות כניסה למערכת