להורי תלמידי כיתות ו'  בנושא מבחני הקבלה לכיתות המחוננים בעל יסודי.
כיתות אלה פועלות בבתי ספר נבחרים במספר ישובים מוגבל.                                 
לרשימת בתי הספר בהם פועלת כיתת מחוננים: בחטיבת הבינייםבחטיבה העליונה.

להורדת המכתב לחץ כאן.
כל המידע על קבלת תלמידים לחינוך העל יסודי קיים גם באתר האגף.

                                                                                     בברכה,

                                                                                                      

                                                                                          מנחם נדלר
                                                                                          מנהל האגף

מכתב להורי תלמידים מחוננים -תשע"ו 2015

חומר מעודכן למבחן המיון במתמטיקה

תהליך הרישום לכיתה ז

תרגילים ממבחני מיון

חומר למבחני מיון לכיתה המדעית  2013

מבחן לדוגמא משנים קודמות

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות