לוח צלצולים

שעה ראשונה 8:00-8:50
שעה שנייה 8:50-9:40
הפסקה בחצר לד'- ו' (הפסקת אוכל לא' – ג') 9:40-9:55
הפסקה בחצר לא'- ג'  (הפסקת אוכל לד' – ו') 9:55-10:10
שעה שלישית 10:10-10:55
שעה רביעית 10:55-11:40
הפסקה שנייה לא'- ג' 11:40-11:50
הפסקה שנייה לד'- ו'  11:50-12:00
שעה חמישית 12:00-12:45
שעה שישית 12:45-13:30
הפסקה 13:30-13:40
שעה שביעית 13:40-14:25
הפסקה 14:25-14:30
שעה שמינית 14:30-15:15
שימו לב !!! בימי שישי – כיתות המסיימות בתום השעה הרביעית יוצאות מהכיתות ע"פ הסדר הבא:
כיתות א'-ב' מסיימות בשעה 11:40
כיתות ג'-ד' מסיימות בשעה 11:45
כיתות ה'-ו' מסיימות בשעה 11:50
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות