לוח צלצולים

שעה ראשונה8:00-8:50
שעה שנייה8:50-9:40
הפסקה בחצר לד'- ו'
(הפסקת אוכל לא' – ג')
9:40-9:55
הפסקה בחצר לא'- ג' 
(הפסקת אוכל לד' – ו')
9:55-10:10
שעה שלישית10:10-10:55
שעה רביעית10:55-11:40
הפסקה שנייה לא'- ג'11:40-11:50
הפסקה שנייה לד'- ו' 11:50-12:00
שעה חמישית12:00-12:45
שעה שישית12:45-13:30
הפסקה13:30-13:40
שעה שביעית13:40-14:25
הפסקה14:25-14:30
שעה שמינית14:30-15:15

שימו לב !!! בימי שישי – כיתות המסיימות בתום השעה הרביעית

יוצאות מהכיתות ע"פ הסדר הבא:

כיתות א'-ב' מסיימות בשעה 11:40

כיתות ג'-ד' מסיימות בשעה 11:45

כיתות ה'-ו' מסיימות בשעה 11:50

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות