מנהיגות צעירה

חינוך חברתי ערכי – חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית

"מטרת החינוך בישראל היא לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו ואת זהותו התרבותית"

החינוך החברתי מפתח כישורים חברתיים המטפחים ערכים של: שוויון, סובלות, תקשורת בין אישית ותרומה לקהילת ביה"ס במסגרות השונות מתוך תחושת מוגנות, שייכות והגשמה עצמית של התלמיד (מתוך חוק החינוך הממלכתי התשי"ג -1953).

החינוך החברתי בבית ספר "תל חי" כולל בתוכו כמה אבני יסוד:

  • חינוך לבריאות
  • מפתח הל"ב + שגרירי מפתח הל"ב
  • תפקיד לכל תלמיד בכל כיתות א'-ו'
  • מנהיגות צעירה לכיתות ג'-ו' הכוללת בתוכה את:

מועצת התלמידים- באחריות רכזת חינוך לחיים בחברה

מגשרים צעירים- באחריות מורה מגשרת

נאמני סביבה- באחריות המורות למדעים

נאמני מוזיאון- באחריות רכזת מוזיאון

נאמני מחשב- באחריות רכזת תקשוב

  • חונכויות : שכבת ו' את שכבת א'
  • הפסקות פעילות

בברכה רעות .

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת