תקנון בית הספר

בית הספר "תל-חי" חורט על דגלו הקניית ערכים של אזרחות טובה, אהבה ועזרה לזולת. על מנת לאפשר לתלמידים להעשיר את ידיעותיהם ולהשתלב במסגרת הבית ספרית, אנו מבקשים להנהיג תקנון שיסדיר את כללי ההתנהגות במסגרת בית הספר.

תקנון-בית-ספרי-תשעט-1-2

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת