תשלומי הורים

ביה"ס "תל-חי" רואה בפעילות החברתית ובטיולים נדבך חשוב ומשמעותי לא פחות מן החינוך הפורמאלי.

התשלומים אושרו בישיבת ועד ההורים ועל ידי סגן מנהלת המחוז במשרד החינוך.

הנכם מתבקשים להעביר את הסכום הנדרש במזומן או בהמחאות לפי הרשום למחנכת הכתה או למזכירות במעטפה עם שם התלמיד שם משפחה וכיתה.

*** ניתן לשלם באשראי.

נא לרשום את ההמחאות לפקודת ביה"ס "תל-חי" לרשום על גבי השיק את שם התלמיד והכיתה.

הורים שיש להם 2 ילדים או יותר בביה"ס יכולים לאחד את הסכום ולחלק בהתאם.

הורים שמבקשים לפרוס את התשלום מתבקשים לפנות למזכירות ביה"ס.

נבקשכם להעביר את ההמחאות בזמן כדי לאפשר לנו להיערך לפעילויות השונות.

  • הורים המעוניינים להצטרף לטיולים ייקחו בחשבון תשלום עבור כניסה לאתרים.
  • תלמיד אשר לא ישתתף מכל סיבה שהיא בטיול שנתי, יינתן החזר כספי אך ורק על כניסה לאתרים.

בכבוד רב,

רויטל אפלבאום                                                                            אורלי שטיין

מנהלת ביה"ס                                                                              יו"ר וועד הורים

הגדרות כלליות כניסה למערכת